Přinést

Mohu tyto potraviny přivést z USA do Nizozemska? A musím to deklarovat?
Mohu přinést jídlo do Nizozemska?Co není dovoleno přinést do Nizozemska?Co mohu přinést do Nizozemska?Může jídlo projít zvyky?Proč jsou kari listy v N...
Je domácí džem povolen přes hranici mezi USA a Kanadou? [duplikát]
2 odpovědi. Odpověď zní: „Ne, domácí zavařená marmeláda není přípustná." ... Tento dokument konkrétně odkazuje na „marmelade“ a „jam“ a umožňuje jim v...
Jsou na americké půdě zahraniční celní agenti??
Zákonná omezení. Zařízení předběžného odbavení existují na základě dohod uzavřených mezi U.S. federální vláda a vlády hostitelských zemí. ... Důstojní...
Kolik marmelády mohu přinést do USA?
Můžete přinést čokoládu celními orgány USA?Mohu přinést koření zpět do USA?Jaké potraviny si můžete vzít do USA?Mohu do USA přivést obiloviny?Musíte p...
3D pero v příručním zavazadle
Můžete si přinést 3D pero do letadla?Mohu s sebou nosit pera?Jak cestujete s 3D tiskárnou?Na jaké povrchy můžete použít 3D pero?Mohu přinést pera a zn...
Mohu přinést ořechy a vařenou klobásu z Brazílie do Německa?
Aby se zabránilo zavlečení epidemií zvířat, je zakázáno dovážet maso, mléko a výrobky z nich získané do Evropské unie ze zemí mimo EU. ... K výrobkům ...
Mohu nést NAS prostřednictvím letištní bezpečnosti v EU?
Můžete si vzít jídlo přes letištní bezpečnostní Evropu?Můžete přinést jídlo z konzervy na letišti??Platí v Evropě pravidla TSA?Jaké položky nejsou pov...
S přáteli jedeme do Amsterdamu, co můžeme přivést zpět?
Co si můžete přivézt z Amsterdamu?Co nemůžete přivést do Nizozemska?Co mohu vzít do Nizozemska?Co je v Amsterdamu nezákonné?Co dělají stoners v Amster...
Jaká je politika při přepravě alkoholu v tranzitu přes Německo??
Můžete přinést alkohol do Německa?Kolik alkoholu si můžete vzít mezi zeměmi EU?Co nemůžeš přivést do Německa?Mohu přivést zpět ze Španělska 3200 cigar...