Ředitel

Je ředitel společnosti pro jednu osobu považován za zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné pro účely víz Spojeného království? [Zavřeno]
Je ředitel společnosti klasifikován jako osoba samostatně výdělečně činná?Je ředitelem zaměstnancem Velké Británie?Je ředitel zaměstnancem společnosti...