Plab

Jít na zkoušku PLAB2 s mojí ženou a synem
Kdo je osvobozen od Plaba?Bude Ukmla tvrdší než Plab?Je zkouška PLAB obtížná?Jak dlouho trvá příprava na PLAB 2?Kdo má nárok na Plab?Je ve Velké Britá...
Strýc z otcovy strany jako sponzor víza UK 2 plab 2? [duplikát]
Mohu někoho sponzorovat, aby přišel do Velké Británie?Jaký typ víza je pro PLAB 2 vyžadován?Jak podám žádost o vízum PLAB 2 UK?Kolik peněz potřebuji n...