Roth

Podléhám pravidlu 2 roky? [Zavřeno]
Jak se vzdáte dvouletého pravidla?Musíte být 59 1/2, abyste mohli provést Rothovu konverzi?Musí být Rothova konverze provedena do konce roku?Vztahuje ...