Kruhový objezd

Jaké je oficiální pravidlo pro albánské kruhové objezdy?
Zdá se, že na internetu panuje shoda v tom, že albánští řidiči mají tendenci se potápět v kruhových objezdech bez ohledu na prioritu. Moje rada je, že...
Jak bezpečně naviguji ve dvouproudém kruhovém objezdu ve Velké Británii?
7 odpovědísignalizovat doprava a přiblížit se v pravém jízdním pruhu.na kruhovém objezdu se držte vpravo, dokud z kruhového objezdu nebudete muset měn...
Španělští účastníci silničního provozu - kruhové objezdy
Kruhové objezdy. ... Po kruhovém objezdu musíte jet proti směru hodinových ručiček. Doprava již na kruhovém objezdu má přednost. Kruhový objezd musíte...
Jsou pravidla silničního řádu Spojeného království týkající se kruhových objezdů dostatečná?? [Zavřeno]
Co říká dálniční řád o kruhových objezdech?Je nezákonné obcházet kruhový objezd více než jednou?Musíte zastavit na kruhovém objezdu ve Velké Británii?...