Schengen

Musíte po uzavření sňatku s občanem EU opustit schengenskou zónu, abyste potvrdili nové schengenské vízum? [Zavřeno]
Je pro schengenské turistické vízum vyžadován oddací list?Potřebuji schengenské vízum, pokud jsem ženatý s občanem EU?Mohu mít 2 schengenská víza souč...
Bude přistěhovalectví provedeno v prvním bodě v Schengenu nebo v konečném cíli?
Například pokud letíte z USA do Evropy a máte mezipřistání v jedné zemi schengenského prostoru před příjezdem do druhé země schengenského prostoru, ob...
Jaký je ekvivalent žádosti o přístup subjektu k Schengenskému informačnímu systému (tj. SIS)?
Má Spojené království přístup do SIS??Jak funguje Schengenský informační systém?Sdílí země Schengenu informace o vízech?Co je to sis alert?Kdy se Rumu...
Schengenské vízum bez razítka H1
Mohu získat schengenské vízum bez pohovoru?Které velvyslanectví je nejjednodušší získat schengenské vízum?Mohu žádost o schengenské vízum vyplnit ručn...
Lze Business Visa / Schengen do Rakouska použít k cestování do jiných zemí EU pro osobní cesty [duplikát]
Mohu cestovat jako turista na služební vízum Schengen?Mohu použít schengenská víza ke vstupu do jiné země?Mohu cestovat kamkoli v Evropě se schengensk...
Může se 15denní pobyt opakovat
Co je pravidlo 90 180?Kolikrát mohu požádat o schengenské vízum?Jak dlouho můžete zůstat v schengenském prostoru bez víz?Kolik dní před vypršením plat...
Audity schengenských víz
Kdy se schengenské vízum obnoví?Jak funguje pravidlo 90 180?Proč Spojené království není součástí schengenského víza?Jak dlouho mohu zůstat v Evropě s...
Mohu požádat o schengenské vízum ve Velké Británii
Ze Spojeného království nemůžete požádat o schengenské vízum! Jelikož nemáte povolení k pobytu platné po dobu alespoň 3 měsíců po svém návratu do Velk...
Potřebuji tranzitní vízum do Finska, i když mám schengenské vízum? [duplikát]
Potřebuji tranzitní vízum, pokud mám schengenské vízum?Mohu cestovat do více než jedné schengenské země se stejnými schengenskými vízy?Mohu cestovat d...