Moč

Kam čůrat v Londýně?
Když příroda volá, tady je hlavní město…Stanice s toaletami zdarma. Od dubna 2019 bylo milosrdně zcela zdarma utratit cent na několika londýnských nád...