Odpovědět

Mohu se připojit přes LAX k PDX, aniž bych prošel karanténou? [duplikát]

Mohu se připojit přes LAX k PDX, aniž bych prošel karanténou? [duplikát]

1 Odpověď. Přesně řečeno, odpověď na vaši otázku je „ano“, můžete se vyhnout karanténě, protože (pokud vím) kalifornská karanténní pravidla jsou pouze poradní a nemají sílu zákona.

Uzná EU po brexitu britské pasy, které platí déle než deset let?
Může být britský pas platný déle než 10 let?Mohu i po brexitu používat svůj britský pas EU?Musím si po brexitu obnovit britský pas?Musím po brexitu zm...
Cestování v USA bez mého pasu [duplikát]
Potřebuji při cestování v USA pas??Měli byste si při cestování pořídit kopii pasu?Co se stane, když dvakrát ztratíte pas?Co se stane, pokud opustíte U...
Mohu cestovat zpět do USA se zahraničním pasem a osvědčením o naturalizaci? [Zavřeno]
Mohu znovu vstoupit do USA se svým naturalizačním certifikátem?Můžete cestovat se 2 různými pasy?Může dvojí občan vstoupit do USA se zahraničním pasem...