Agora

Co je tato socha ve starověké agoře v Aténách?
Starověká agora v Aténách (nazývaná také klasická agora) je nejznámějším příkladem starověké řecké agory, která se nachází na severozápad od Akropole ...