Dvojí

Jsem dvojí občan? Mohu jít do Japonska, kde jsem se narodil? [Zavřeno]
Umožňuje Japonsko dvojí občanství??Můžete cestovat se 2 různými pasy?Můžete se narodit s dvojím občanstvím?Jaká je moje státní příslušnost, pokud mám ...
Nezletilí, kteří mají dvojí občanství - pomocí kanadského pasu pro vstup / výstup z USA [duplikát]
Mohu použít 2 různé pasy pro vstup a výstup ze země?Ztratím své americké občanství, pokud požádám o dvojí občanství?Mohou mít dva občané dva pasy?Může...
Dvojí občanství, USA
Může mít občan USA dvojí občanství?Ve kterých zemích u nás můžete mít dvojí občanství?Mohu být dvojím občanem USA a Kanady?Můžete pracovat pro vládu U...
Opuštění USA na zahraničním pasu bez vstupního razítka / víza? Pro dvojí občany
Můžete opustit zemi na jednom pasu a vstoupit na jiný??Jak mohu cestovat se dvěma pasy, dvojím občanstvím?Jsou dvojí občané považováni za cizí státní ...
Dvojí občanství s U.S.
U.S. Zákon nezmiňuje dvojí státní příslušnost ani nepožaduje, aby si osoba vybrala jednu nebo druhou státní příslušnost. A U.S. občan může naturalizov...
Dual Citizen. USA nedávno opustily italský pas
Může dvojí občan vstoupit do USA se zahraničním pasem?Můžete opustit zemi na jednom pasu a vstoupit na jiný??Může cestovat dvojí občan se dvěma pasy?U...
2 pasy stejné země
Lidé s dvojím občanstvím často mají cestovní pas pro každou zemi. Dvojí občanství nebo státní příslušnost znamená, že osoba je občanem dvou zemí souča...
Mezipřistání dvou občanů v USA
Měli by dva občané cestovat s oběma pasy?Mohu s jedním pasem opustit USA a vstoupit s druhým?Potřebuji vízum pro navazující let přes USA?Potřebuji ame...
Co se stane s čínskými občany, kteří se narodili s dvojím občanstvím?
Článek 3 čínského zákona o státní příslušnosti stanoví, že země nepřipustí dvojí občanství čínského občana. Článek 9 uvedeného zákona navíc stanoví, ž...